Pris

Hvad koster det?

  •  I år er kontingentet 150 kr. pr. år.
  • Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i årets første kvartal