Hvem

Hvem kan blive medlem

Personer som er fyldt 60 år.
Personer som er samlevende med ovennævnte personer.