Hvem kan blive medlem

Personer som er fyldt 50 år.
Personer som er samlevende med ovennævnte personer.