Ordinær Generalforsamling 2021

afholdes mandag den 2. august 2021 kl. 13.00
i Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af årets regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for 2022.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse.
2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.
På valg er: Kaj Hansen Kan genvælges
                 Àshild Videsen Kan genvælges
To suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Læs referat Tryk her (kommer senere)

Nuværende vedtægter kan læses under medlemsinfo eller ved: vedtaegter