Beretningen

Referat fra

Generalforsamlingen

mandag den 14. februar 2022 kl. 13.00

i Fælleshuset, Nørrelunden 70, 5260 Odense S.

 

Fremmødt: Lene Persson, Ruth Petersen, Kaj Hansen, Àshild Videsen, Leo Sørensen samt 85 medlemmer.

 

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Højby Seniorforening

I må gerne tage en øl eller vand. Og så er første punkt på dagsordenen valg af dirigent. Bestyrelsen vil gerne foreslå Hans Henning Klint Er der andre forslag?

Vi havde ved årsskiftet 370 medlemmer, men også i 2021 mistede vi nogle medlemmer. Det var

Knud Petersen

Erik Klint

Flemming Stephansen

Jørgen Hansen

Ole John Hansen

Bente Hjort

Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig. Æret være deres minde

Også 2021 var præget af den trælse covid-19, men bestyrelsen fulgte ivrigt restriktionerne og deres delvise afslutning

Det var et trist første halvår, hvor vi lige nåede en banko og en grillfest. Generalforsamlingen fik vi først afviklet i august, og mange mødte op.  Debatten manglede, men det gjorde lagkagerne heldigvis ikke. Vi tager det som et udtryk for, at medlemmerne stort set er tilfredse med, hvad vi laver.

I august havde vi den lange udflugt, og vi var i Herning og spiste og drak os gennem Vestjylland. Deltagerne var glade for turen, og vi oplevede meget.

Som man kan se i vores kvartalsprogram, er der aktiviteter hver dag, så man behøver ikke kede sig i Højby.

Gymnastik: Der er ca. 50 tilmeldt, hvor der på grund af coronaen  har været et noget svingende fremmøde. Stor tak til instruktørerne, Marna, Karen, Elly og Willy, der trofast er mødt op hver gang. Vi håber, at vi i slutningen af april kan afholde den sædvanlige afslutningsfrokost.

Badminton: De spiller og spiller, mange deltagere. Sikkert takket være Leos og Johs’s  indpisken

Bordtennis: Per Hansen er tovholder, men der er plads til flere.

Idrætsmærket: Thyge, Willy og Karen hjælper deltagerne med at klare de forskellige discipliner, og foreningen er stolte af de opnåede mærker.

Bowling: Jytte og Leif sørger stadig for, at der er spillere, der mødes torsdag  formiddag.

Svømning: Fra organisatoren Freddy Clausen har jeg modtaget denne fortælling: Vi mødes på p-pladsen ved Bakkegården fredag kl. 8.00, hvorefter vi kører til Svømmehallen i Bolbro. Vi kommunikerer på sms, således at vi har styr på afbud og kørsel. De, der har bil, skiftes til at køre, og de, der ikke kører, giver 10 kr. pr. gang. I år er der 13 friske svømmere. Vi svømmer 3 kvarter, men hjemkomsten kunne tidligere blive forsinket, hvis der skulle markeres mærkedage, og da vi startede efter coronapausen, var der opsparet så mange mærkedage, at vi skulle have en lille en hver gang, og det afstedkom en reprimande: Der må ikke drikkes alkohol i kommunens svømmehaller. Det vidste svømmerne godt, så nu nøjes vi med 1 årlige afslutning, hvor foreningen giver en af de flasker, vi ikke må drikke i Bolbro

Tennis: Der er plads til flere, men de, der deltager hygger sig så vidt vides gevaldigt under Jørgen Lunds myndige ledelse.

Cykelture: Der hjules både onsdag og torsdag. Sv. Aage Clausen, Lars Taarup og Poul Erik Rasmussen sørger for, at ikke for mange sakker bagud.

Gåture: Gåturene om tirsdagen har ikke rigtigt været berørt at coronaen. Det har mere været vind og vejr, der har spillet ind, men vi er normalt mellem 15 og 25, fordelt i 2 grupper. Vi håber også her at kunne holde en lille sammenkomst i løbet af sommeren.

Madlavning: Vi er igen godt i gang på alle madhold. Vi mødes på friskolen kl 16.30, starter med velkomst og et glas rødvin. Laver så en treretters menu i fællesskab med mere rødvin, hvor snakken går livligt over gryderne. Kl. 18 sætter vi os ved et fint dækket bord og nyder kogekunsten i hyggeligt samvær. Vi lægger stor vægt på det sociale fællesskab, og det eneste, man skal medbringe er godt humør, forklæde og 150 kr. Eva retter en tak til sine dejlige hold, og vi siger tak til Eva,

Bogcafe: Hver anden måned mødes ca. 14 ivrige læsere om en bog. Diskussionen går livligt, alle kommer til orde, en har medbragt brød, og vi kommer rundt om meget andet en bogen. Tak til Birgit Beukel

Lidt om fremtiden:

Bestyrelsen håber – sammen med jer – at vi kan fortsætte på den vante måde. Den korte tur regner vi med skal gå til Langeland, og den lange tur i august/september er booket til Prag.

 

Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmerne for opbakning, ris, ros, smil og venlige ord

Alle aktiviteter er i gang igen, og vi krydser alle vore tommelfingre for, at det fortsætter. Vi vil gerne takke alle de frivillige hjælpere for deres arbejde for foreningen. Uden dem kunne det slet ikke fungere.

Inden jeg afslutter denne beretning, vil jeg gerne rette en appel til de fremmødte og deres omgangskreds.

Kig på bestyrelsen og erkend, at vi ikke kan blive ved i det uendelige. Vi er langt over sidste salgsdato, så det er på tide, at nogen melder sig under fanerne og siger, de er parat til at tage over. Vi har knap 400 medlemmer, og jeg er sikker på, at der sidder både duelige og arbejdsomme i salen og udenfor i Højby.

Personligt vil jeg gerne takke Ruth Kaj, Leo og Åshild samt suppleanterne Inge og Poul Erik for et utroligt godt samarbejde, som er en stor fornøjelse såvel i de travle stunder, som i mere festligt lag.

Hermed skal jeg overlade beretningen til forsamlingen

Hans Henning spurgte om der var spørgsmål til beretningen.

Der var et enkelte til vores 4 dages tur. Her spurgte en enkelt, hvordan det kunne være at der allerede var solgt 20 billetter når turen endnu ikke var annonceret i vort program. Lene svarede at det var annonceret ved alle store arrangementer her i 1. kvartal, og at der stadig var mange billetter til salg.

Aflæggelse af årets regnskab. Vores kasserer gennemgik regnskabet der endte med et driftsresultat på +kr. 13.904,00. Det blev godkendt. Se vedlagte regnskab.

Fastsættelse af kontingent for 2023: Uændret på kr. 150,00 pr. år.

Indkomne forslag: Der var ingen.