Generalforsamling

 

 

Højby Seniorforening

 

Referat fra

Generalforsamlingen

mandag den 12. februar 2024 kl. 13.00

i Fælleshuset, Nørrelunden 70, 5260 Odense S.

 

Fremmødt: Poul Erik Rasmussen, Karin Thaarup, Ruth Petersen, Birgit Hansen, Leo Sørensen samt 132 medlemmer.

 

Poul Erik bød velkommen og sagde tak for det store fremmøde og mærke hvor stor opbakning der er til det arbejde der bliver gjort.

 

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Hans Henning Klint. Han blev valgt.

 

Hans Henning sagde tak for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Her efter gav han ordet til Poul Erik for beretningen.

 

Bestyrelsens beretning:

Vi havde ved årsskiftet 356 medlemmer, men også i 2023 mistede vi nogle medlemmer.

Det var:

Annie Høgh Rasmussen

Egon Aarenstrup

Erik Bang Andersen

Jonna Bang Madsen

Jørgen Lund

Kjeld Jespersen

Lene Poulsen

Lene Persson

Lise Rasmussen

Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig. Æret være deres minde. TAK

Vi mistede jo i juli måned vores skattede formand gennem 11 år efter kort tids sygdom vi er taknemlig for det kæmpe arbejde hun har lagt i foreningen. Poul Erik Rasmussen har påtaget sig posten til kommende generalforsamling.

Vi har haft de sædvanlige faste punkter på programmet, altså banko, fællesspisninger, bogcafe, generalforsamling, medlemsmøde, quiz, juledekorationer. Desuden foredrag og musik. Vi havde en dejlig høstfest i forsamlingshuset, hvor Steffen kræsede for vore ganer og Thomas og personalet for vores velbefindende. Det samme gjaldt jubilæumsfesten som vi af hensyn til tilslutningen måtte tage over 2 dage, og begge fester var helt booket op.

Vi havde en dages udflugt til brunkulslejerne i Søby, juletur med spisning på Agerskov Kro og den lange tur til Bremen.

Jeg bliver helt forpustet af alt det, men vi er slet ikke færdige, for Eva har kræset for deltagerne i madholdene, Det er lykkes os at finde en ny leder til vores gymnastik hold (Hanne Møller) hvilket vi er lykkelige for. Johs har pisket badmintonholdene rundt på banen, Per har styret bordtennis, Jytte og Leif sørger for bowling, Freddy tager sig af svømmerne, Jørgen Lund mistede vi også i denne sæson, her tog Johs over som tovholder for tennis. Der cykles både onsdag og torsdag med Lars Thaarup og Poul Erik, Astrid Danielsen går i spidsen, når der bliver gået om tirsdagen, vi har i sommerhalvåret kroket, vi har også et hold som træner til idrætsmærket og det er ret fantasistik at medlemmer over 70 kan tage det og Birgit Beukel har sørget for god læsning til deltagerne i bogcafeen, hun har dog givet arbejdet videre til Inge Rasmussen og Dorthe Frandsen.

Derudover bliver der sat borde op og bagt kage til vore mandagsarrangementer, og til hjælperne er der også en stor tak.

 Lidt om fremtiden: Vores endages udflugt går i år til vadehavet hvor vi skal besøge Vadehavstårnet samt Vadehavsmuseet. Den lange tur er ikke planlagt endnu.

Bestyrelsen har holdt 7 møder med fast dagsorden, men vi har også kunnet klare en del om mandagen, hvis vi kunne finde et par ledige øjeblikke.

Stor tak til medlemmerne for opbakning, forslag, ris, ros og gode råd

Hermed skal jeg overlade beretningen til forsamlingen.

Bent Kirkmann kom med en indvending, vi havde glemt EDB og slægtsforskning hvilket vi beklagede.

Her efter blev beretningen godkendt.

 

 

Aflæggelse af årets regnskab. Vores kasserer gennemgik regnskabet der endte med et driftsresultat på -kr. 8.447,00. Det blev godkendt. Se vedlagte regnskab.

Fastsættelse af kontingent for 2025: Fortsætter uændret kr. 150,00

Indkomne forslag: Der var indsendt et forslag vedrørende banko:

Ved banko spillende skete der en ændring for godt et år siden, således at der ikke mere blev udbetalt kontanter for nogle af gevinsterne, men i stedet gavekort (kontokort) til Rema 1000 det er en god ide.

Kunne det samme ikke blive tilfældet, blot med gavekort (kontokort) til SuperBrugsen i stedet for kødpræmier og lignende? Skal gerne uddybe det nærmere på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget.

Vi vil ikke fratage den nye bestyrelse muligheden for at kunne forhandle til flere sider.

Vi forslår at den nye bestyrelse pålægges at lave en vejledende afstemning ved næste banko spil for, at afdække hvad banko spilleren ønsker, at præmierne skal være.

Valg til bestyrelsen for 2 år:

                 Afgående:

                 Poul Erik Rasmussen

                 Ruth Petersen

                 Leo Sørensen

                 Nyvalgt:

                 Herle Rasmussen

                 Connie Madsen

                 Hanna Olsen

                

2 suppleanter:

                 Leo Sørensen

                 Susanne Klausen

Valg af revisor og revisor suppleant:

                 Kaj Hansen                 Revisor

                 Poul Erik Rasmussen  Revisor suppleant

 

Evt. Karin spurgt til om vi kunne få en pejling af hvor meget medlemmer var villig til at betale for den lange tur.

Karin fortalte også at man kunne tilmelde sig vore arrangementer pr. mail, SMS eller ved telefonopkald, og at de altid ville modtage en kvittering på det, så man ikke behøvede komme op i mandagscafeen og skrive sig på.

Der var forskellige udmeldinger som mundede ud i at det var et spørgsmål om hvor turen gik hen. Og at man skulle tage hensyn til at det var en del medlemmer med rollator, et flertal mente ikke at kr. 5.000,00 var et problem.

 

Palle nævnte at prisen på en rejse var ca. kr. 1.000,00 pr dag.

 

Birgit spurgte til hjælpere til bagning, der var i hvert fald 1 der meldte sig.

 

Referent

Leo Sørensen

 

Poul Erik Rasmussen                                     Hans Henning Klint

Formand                                                        Dirigent

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som nedenstående.

 

                 Formand                     Herle Rasmussen

                 Kasserer                     Karin Thaarup

                 Næstformand              Hanna Olsen

                 Sekretær                     Connie Madsen

                 Bestyrelsesmedlem     Birgit Hansen