Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 13. februar 2023 Beretningen

Fremmødt: Lene Persson, Ruth Petersen, Kaj Hansen, Àshild Videsen, Leo Sørensen samt 115 medlemmer.

 

Bestyrelsens beretning for 2022 ved generalforsamlingen d. 13.2.2023

Velkommen til den ordinære generalforsamling i 2023. Det er dejligt at se så mange og mærke opbakning bag foreningen.

I må gerne tage en øl eller vand, og så bliver I heller ikke snydt for kaffe og lagkage.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil gerne foreslå Ove Frank. Er der andre forslag?

OF er valgt

Bestyrelsens beretning:

Vi havde ved årsskiftet 361 medlemmer, men også i 2022 mistede vi nogle medlemmer.

Det var

Hans Aage Madsen

Grethe Hansen

Tove Andersen

Svend Aage Clausen

Keld Andersen

Ingrid Dalskov

Else Albæk

Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig. Æret være deres minde. TAK

Sidste år kunne vi så igen begynde t mødes normalt, så vi har haft de sædvanlige faste punkter på programmet, altså banko, fællesspisninger, bogcafe, generalforsamling, medlemsmøde, quiz, juledekorationer. Desuden foredrag og musik. Vi havde en dejlig høstfest i forsamlingshuset, hvor Steffen kræsede for vore ganer og Thomas og personalet for vores velbefindende. Det samme gjaldt julefrokosten, og begge fester var helt booket op.

Vi havde endagesudflugt til Langelandsfortet, juletur med spisning på Agerskov Kro og den lange tur til Prag.

Jeg bliver helt forpustet af alt det, men vi er slet ikke færdige, for Eva har kræset for deltagerne i madholdene, Marna, Karen, Elly og Willy har sørget for gymnastikken, Johs har pisket badmintonholdene rundt på banen, Per har styret bordtennis, Jytte og Leif sørger for bowling, Freddy tager sig af svømmerne, Jørn Lund er tovholder for tennis, der cykles både onsdag og torsdag med Lars Thaarup og Poul Erik, som begge søger en hjælper til tilrettelægningen. Gerda Gormsen og Astrid Danielsen går i spidsen, når der bliver gået om tirsdagen, og Birgit Beukel sørger for god læsning til deltagerne i bogcafeen.

Derudover bliver der sat borde op og bagt kage til vore mandagsarrangementer, og til hjælperne der også en stor tak.

 

Lidt om fremtiden: Vores endagesudflugt går i år til brunkulslejerne ved Herning, og den lange tur til omegnen af Bremen. Denne gang med Gislev Rejser, og vi håber på god tilslutning. I skal selv ringe til Gislev efter program og tilmelding. Vores hotel har stor fælles opholdsstue til aftenhygge. Det satte vi meget pris på i Prag.

Bestyrelsen har holdt 7 møder med fast dagsorden, men vi har også kunnet klare en del om mandagen, hvis vi kunne finde et par øjeblikke.

Stor tak til medlemmerne for opbakning, forslag, ris, ros og gode råd

Jeg vil gerne takke Ruth, Kaj, Leo og Åshild samt suppleanterne Poul Erik og Inge for et dejligt år med godt humør og travlhed, festlige stunder – altid ­-­ og manglende stress – stort set.

Hermed skal jeg overlade beretningen til forsamlingen.

 

 

Aflæggelse af årets regnskab. Vores kasserer gennemgik regnskabet der endte med et driftsresultat på -kr. 11.906,00. Det blev godkendt. Se vedlagte regnskab.

Fastsættelse af kontingent for 2024: Uændret på kr. 150,00 pr. år.

Indkomne forslag: Der var ingen.

Valg til bestyrelsen for 2 år:

                 Afgående:

                 Kaj Hansen

                 Àshild Videsen

                 Nyvalgt:

                 Karin Thaarup

                 Birgit Hansen

                

2 suppleanter:

                 Inge Rasmussen

                 Poul Erik Rasmussen

Valg af revisor og revisor suppleant:

                 Ove Frank                  Revisor

                 Kaj Hansen                 Revisor suppleant

 

Evt. Lise spurgte om hvornår vi holder jubilæum Lene i begyndelsen af december.

Hanna ville gerne have at vi kaldte blomsterbinding for juledekoration og syne ikke vi skulle lægge det sammen med bogcafe. Navne ændringen er ok men datoen skal overvejes den skal jo passe ind i programmet.

 

Lene tak for god ro og orden og Tak til Ove Frank for god ledelse.

 

Referent

Leo Sørensen

 

Lene Persson                                                 Ove Frank

Formand                                                        Dirigent

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som nedenstående.

 

                 Formand                     Lene Persson

                 Kasserer                     Karin Thaarup

                 Næstformand              Ruth Petersen

                 Sekretær                     Leo Sørensen

                 Bestyrelsesmedlem     Birgit Hansen