Ordinær Generalforsamling

mandag den 13. februar 2023 kl. 13.00

i Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S.

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

 

  1. Aflæggelse af årets regnskab.

 

  1. Fastsættelse af kontingent for 2024.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Valg til bestyrelse.

 

3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.

På valg er:

Kaj Hansen Modtager ikke genvalg

Àshild Videsen Modtager ikke genvalg

 

To suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

(Inge Rasmussen og Poul Erik Rasmussen)

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

  1. Eventuelt.