Vejviser

 

 

 

 

 

Ordinær Generalforsamling 2019

afholdes mandag den 11. februar 2019 kl. 13.00
i Fælleshuset Nørrelunden 70, 5260 Odense S.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af årets regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2019
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse ( 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år)

På valg er: Kaj Hansen Villig til genvalg og Àshild Videsen Villig til genvalg.
To suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Læs referat Tryk her (kommer senere)

Nuværende vedtægter kan læses under medlemsinfo eller ved: Tryk her