Vejviser

 

 

 

 

 

Madhold

Foreningen har Madhold i Højby Friskoles Skolekøkken kl. 16.30 – 21.30. Hvert hold (3 hold) har en tirsdag om måneden.

Datoer for mad holdene:

Hold 1. 3/10 & 7/11

Hold 2. 10/10 & 14/11

Hold 3. 17/10 & 21/11

Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45

madhold