Vejviser

 

 

 

 

 

Madhold

Foreningen har Madhold i Højby Friskoles Skolekøkken kl. 16.30 – 21.30. Hvert hold (3 hold) har en tirsdag om måneden.

Datoer for mad holdene:
Hold 1. 8/1 5/2 5/3
Hold 2. 15/1 12/2 12/3
Hold 3. 22/1 19/2 19/3

Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45

madhold