Vejviser

 

 

 

 

 

Madhold

Foreningen har Madhold i Højby Friskoles Skolekøkken kl. 16.30 – 21.30. Hvert hold (3 hold) har en tirsdag om måneden.

Datoer for mad holdene:

Hold 1. 4/9

Hold 2. 11/9

Hold 3. 18/9

Eventuelt afbud til Eva Carlsen tlf. 27 51 97 45

madhold